ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ศาลฎีกา

นิติกร ศาลฎีกา
1 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม2544
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
7 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
8 ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
9 ประมวลกฎหมายอาญา
10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
12 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
14 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P032 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้