เวอร์ชันเต็ม: [-- ศาลฎีกา --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> ศาลฎีกา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-07-07 21:01

ศาลฎีกา

นิติกร ศาลฎีกา
1 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม2544
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
7 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
8 ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
9 ประมวลกฎหมายอาญา
10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
12 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
14 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P032 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา


เวอร์ชันเต็ม: [-- ศาลฎีกา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011647 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us