ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แนวข้อสอบเก่า สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1. หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ                                          ค. นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ์
ข. นายปลอดประสพ สุรัสวดี                                        ง. นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์
ตอบ  ก.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
2. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ก.  6   ชนิด                                                                       ค. 4  ชนิด
ข.  5  ชนิด                                                                         ง. 3  ชนิด
ตอบ   ก. 6   ชนิด  ได้แก่   1. หนังสือภายนอก  2.  หนังสือภายใน  3.  หนังสือประทับตรา   4.  หนังสือ สั่งการ  5.หนังสือประชาสัมพันธ์  6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
3. ศอ.บ.ต.  ตั้งอยู่จังหวัดใด
ก. สงขลา                                                                           ค. ปัตตานี
ข. ยะลา                                                                              ง. นราธิวาส
ตอบ   ข.ยะลา
4. วิคเตอร์บูธ  เป็นคนชาติใด
ก. รัสเซีย                                                                            ค. อังกฤษ
ข. อินโดนิเซีย                                                                   ง. อิตาลี
ตอบ   ก.รัสเซีย
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. กคบ.                                                                              ค. กจอ.
ข. กบน.                                                                              ง. กบอ.
ตอบ   ง.กบอ.
6. หมู่เกาะใดที่มีข้อพิพาทกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
ก. เกาะดอกท้อ                                                                  ค.เกาะเซนกากุ หรือเกาะเตียวหยู
ข. เกาะโคโลอาน                                                             ง. เกาะจินเหมิน
ตอบ   ค.เกาะเซนกากุ หรือเกาะเตียวหยู


7. อาเซียน 2015 คือ
ก. การเปิดเสรีการค้าจีนและยุโรป                                ค. การเปิดเสรีการค้าในจีน
ข. การเปิดเสรีการค้าในเอเชีย                                        ง.การเปิดเสรีการค้าในยุโรป
ตอบ   ก.การเปิดเสรีการค้าจีนและยุโรป
8. 8  บิต  เท่ากับอะไร
ก.   1  ไบท์                                                                        ค. 1   กิโลไบท์
ข.   1,024  ไบท์                                                                ง.  1  กิกะไบท์
ตอบ   ก. 1  ไบท์
9. หน่วยงานของรัฐที่เป็นมหาชน คือ
ก. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 ค. องค์การสื่อสารมวลชน
ข.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                ง. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตอบ  ค. องค์การสื่อสารมวลชน
หน่วยงานของรัฐแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
องค์การมหาชน  หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ รัฐจัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้  และรัฐมีอำนาจบริหารจัดการ การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ  บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  วิธีดำเนินการไม่ใช้อำนาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา  ไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ
10. ปัจจุบันรัฐสภา  ประกอบด้วย  ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อกี่คน
ก. ส.ส.แบบแบ่งเขต 500 แบบบัญชีรายชื่อ 200 คน
ข. ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 แบบบัญชีรายชื่อ 80 คน
ค. ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
ง. ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
ตอบ   ง. ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
รัฐสภา   จำนวนสมาชิก  (650  คน)   ประกอบด้วย
1.สภาผู้แทนราษฎร  (500  คน)
2.วุฒิสภา  (150  คน)
สภาผู้แทนราษฎร  ประกอบด้วยสมาชิก  500  คน
1.เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   375  คน
2.ระบบบัญชีรายชื่อ  125  คน
11. ศอ.บต. คืออะไร
ก.  สำนักงานอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข.  สำนักอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค.  ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ง.  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอบ   ง.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
- การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก  ปี 2557
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ชำระสินค้าและบริการ  
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์ sheetonlinedotnet@gmail.com
รูปภาพ: 50_2_8e88e65375b1d17.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้