ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประวัติความเป็นมา
จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย
               พุทธศักราช 2476 เกิดตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

              พุทธศักราช 2479 ได้ประกาศ ใช้บังคับแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อ สำนักงานคณะกรรมการแพทย์เป็น สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียนคณะกรรมการควบคุม การประกอบโรคศิลปะ

              พุทธศักราช 2485 ประกาศตั้ง กระทรวงการสาธารณสุข

              พุทธศักราช 2495 ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมขึ้นเปลี่ยนชื่อจาก กระทรวงการสาธารณสุข” เป็น กระทรวงสาธารณสุข” และ ได้
จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ขึ้นโดยเปลี่ยนจาก สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียน คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ” เป็น กองควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

               พุทธศักราช 2517 กองควบคุมการประกอบ โรคศิลปะ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองการประกอบโรคศิลปะ” แบ่งการบริหารงานเป็น งาน คือ งานการประกอบโรคศิลปะงานสถานพยาบาลและงานธุรการ หน้าที่หลักของกองการประกอบ โรคศิลปะ

               พุทธศักราช 2541 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ. 2542

              พุทธศักราช 2542 แยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479มีพระราชบัญญัติโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ทำให้การแพทย์แผนโบราณเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย และยังประกอบด้วยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

              พุทธศักราช 2545 เกิดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

             พุทธศักราช 2556 เกิดสภาการแพทย์แผนไทย

ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้