ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมาของ กรมควบคุมโรค
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมาของ กรมควบคุมโรค


       สำนักโรคไม่ติดต่อ   เป็นหน่วยงานวิชาการ สังกัดกรมควบคุมโรค ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยการรวมภารกิจในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ส่วนพฤติกรรมและสังคมสำนักพัฒนาวิชาการ กองประสานปฏิบัติการควบคุมอุบัติเหตุ และสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบให้มาอยู่ในสังกัดสำนัดโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
  • สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
  • สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ (เฉพาะส่วนพฤติกรรมและสังคม)
  • กองการประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด (เฉพาะกลุ่มงานพัฒนางานควบคุมการสูบบุหรี่มาสังกัดสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ

รูปภาพ: กรมควบคุมโรค.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้