ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ความรู้เกี่ยวกับ กรมการกงสุล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ความรู้เกี่ยวกับ กรมการกงสุล

งานกองหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทางเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นอยู่กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไทย ในการออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทาง

กองหนังสือเดินทางยินดีต้อนรับทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ปิ่นเกล้า บางนา ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (กระทรวงแรงงาน) ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) และต่างจังหวัดทั้ง 14 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ยะลา พิษณูโลก นครสวรรค์ อุดรธานี ภูเก็ต จันทบุรี เชียงราย และพัทยา สำหรับสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั่งแต่เวลา 8.00 - 15.30 และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานในกรุงเทพฯ จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ (ท่านที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขหนังสือเดินทางจะได้รับหนังสือเดินทางภายในวันเดียวกัน) นอกจากนี้ เพื่อให้การให้บริการหนังสือเดินทางเป็นไปอย่างทั่วถึง กองหนังสือเดินทางได้จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ปีละกว่า 20 จังหวัด รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

กองหนังสือเดินทางได้ส่งเสริมและพัฒนางานบริการประชาชนตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนอันเป็นผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ จนได้รับประกาศนียบัตร มาตรฐาน ISO 9002 เป็นหลักประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการหนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทางมีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามของท่านในทุกโอกาส สอบถามได้ที่หมายเลข 02-9817257

ถูกใจเพื่อรับข่าวสาร ข้อสอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้