ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ศาลรัฐธรรมนูญ และ ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ศาลรัฐธรรมนูญ และ ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.เปิดอบรม'นธป.รุ่นที่3' คนการเมือง-องค์กรอิสระแห่ร่วม

14 ม.ค.58 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการจัดอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ขึ้น โดย นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดการอบรมตอนหนึ่งว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีวิสัยทัศน์ว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลาการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับวิถีการปกครองตามหลักนิติธรรม และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายชุมชนทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางศาล

คลิกถูกใจเพื่อรับข่าสาร ข้อสอบ

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับหลักนิติธรรมของผู้เข้าร่วมอบรม เพราะคนที่เข้าอบรมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และถือเป็นคนที่สำคัญของประเทศชาติในขณะนี้ ก็หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ประชาชน และการปฏิรูปประเทศทั้งระบบ

นายนุรักษ์ กล่าวอีกว่า การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการฝึกอบรบทั้งสิ้น 52 คน ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมือง อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ , นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ , นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 , พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ , พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สนช.และปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายเกษม คมสัตย์ธรรม รองประธานศาลปกครองสูงสุด , นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) , นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) , นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด สปช.เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่จะเปิดการอบรม นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับพระราชทาน ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ และปฏิทิน ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแก่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คลิกถูกใจเพื่อรับข่าสาร ข้อสอบ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้