ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบข้าราชการรัฐสภา ประจำปี 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบข้าราชการรัฐสภา ประจำปี 2555

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
1.แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาของไทย
4.แนวข้อสอบกฎว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
แนวข้อสอบพนักงานนันทึกข้อมูล รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบเจ้าพนัก
งานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนายช่างปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบวิทยากรปฏิบัติการ
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รัฐสภาสามัญ
แนวข้อสอบนักบัญชีปฏิบัติการ รัฐสภาสามัญ

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่
lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
choy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอดูตัวอย่างข้อสอบสัก50 ข้อก่อนได้ไหม?
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    กฎ  ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรืองดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ตามกฎหมายใด
    ก.    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544    
    ข.    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2545
    ค.    พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
          ง.    ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
    ตอบ        ง.   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
            ตามที่ได้มีประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2544  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2544 และประกาศรัฐสภาเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545  ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสียใหม่ โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการภายในสำนัก แต่เนื่องจาก กฎ ก.ร. ที่เกี่ยวกับอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนยังมิได้กำหนดให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักไว้ในกฎ ก.ร. ดังกล่าว
2.     กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ พ.ศ. ใด
    ก.    พ.ศ. 2544    ข.    พ.ศ. 2545
    ค.    พ.ศ. 2546    ง.    พ.ศ. 2547
    ตอบ        ค.   พ.ศ. 2546
            กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศ
    ใช้ พ.ศ. 2546
3.    กฎ  ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้เมื่อ
    พ.ศ. ใด
    ก.    ตั้งแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
    ข.    ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ค.    3  วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.    7  วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ตอบ       ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
        กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 1  กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4.    กฎ  ก.ร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้ยกเลิกกฎหมายใด
    ก.    กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (2518) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
    ข.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  9 (2520) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
    ค.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
    ง.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  15 (2540) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
    ตอบ     ค.   กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
              กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 2  ให้ยกเลิก กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน        
5.    ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนัก หมายถึงผู้ใด
    ก.    ผู้อำนวยการรัฐสภา    ข.    ผู้อำนวยการส่วนราชการ
       ค.    ผู้อำนวยการสำนัก    ง.    ผู้อำนวยการกอง
    ตอบ       ค.   ผู้อำนวยการสำนัก
            “ผู้อำนวยการสำนัก”    หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการภายใน
สำนักหรือส่วนราชการดังกล่าว
6.    ผู้บังคับบัญชาข้าราชการรัฐสภาสามัญ สามารถสั่งลงโทษผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงโดยสั่งตัดเงินเดือน
    ครั้งหนึ่งไม่เกินเท่าใด
    ก.    ไม่เกิน 5 %    ข.    ไม่เกิน  7 %
    ค.    ไม่เกิน  10 %    ง.    ไม่เกิน  15 %
    ตอบ       ก.   ไม่เกิน  5  %
        กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ  4    ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน  5 %  และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
7.    จากข้อข้างต้น ในการสั่งตัดเงินเดือนนั้น สามารถสั่งได้ไม่เกินกี่เดือนติดต่อกัน
    ก.    ไม่เกิน 1  เดือน    ข.    ไม่เกิน 2 เดือน
    ค.    ไม่เกิน 3  เดือน    ง.    ไม่เกิน  4  เดือน
    ตอบ       ข.   ไม่เกิน  2  เดือน
        คำอธิบายดังข้อข้างต้น
8.     ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจ
    สั่งลงโทษตามข้อใด
     ก.    สั่งลงโทษภาคทัณฑ์    ข.    ตัดเงินเดือน
ค.    ลดขั้นเงินเดือน    ง.    ถูกทุกข้อ
     ตอบ      ง.   ถูกทุกข้อ
            กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 5    ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
    วุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการวุฒิสภา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม
มาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน  5 %   และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้