ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หลักเตือนใจประการหนึ่งในการสอบรับราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หลักเตือนใจประการหนึ่งในการสอบรับราชการ

หลักเตือนใจประการหนึ่ง คือ ต้องตอบข้อสอบให้ผู้ตรวจข้อสอบ อ่านออก เข้าใจ และพอใจ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ถ้าท่านได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งที่สอบ ท่านจะบริหารงานแผนใหม่ ที่ต้องรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างไร
แนวทางตอบ 1.บทบาทภารกิจของ มท. และ ปค. ที่เกี่ยวข้อง มีอย่างไร
  2.ตำแหน่งที่สอบ เป็นใคร เน้นงานที่ไหน แบ่งลักษณะงานเป็นอย่างไร รับผิดชอบงานอะไรบ้าง
  3.อธิบายให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือการบริหารงานนั้นโดยทั่วไปใช้หลักหรือทฤษฎีอะไร กระบวนการบริหาร ปัจจัยการบริหาร มีอะไรบ้าง
  4.อธิบายหลักการบริหารงานแผนใหม่ว่า มีหลายอย่างหลายประการ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”
  5.ยกหลักตัวอย่างต่าง ๆ ที่จะช่วยบริหารงานแผนใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ และชี้ให้เห็นว่าหลักต่าง ๆ นั้นมีมากมาย จำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ สภาพท้องที่ งาน และ คน
  6.ชี้ให้เห็นว่าทัศนะของผู้สอบ ถ้าจะบริหารงานแผนใหม่ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องใช้หลักการทำงานโดยการวางแผน โดยมีขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างการปฏิบัติงาน ประกอบคำตอบ
  7.ยกตัวอย่างธรรมะและคุณสมบัติที่ดีของนักปกครองที่มีชื่อเสียงในอดีตถึงปัจจุบัน
  8.สรุป
ตัวอย่างแนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง ที่เกี่ยวกับการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่านคิดว่าในปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างไร
แนวทางการตอบ 1.การป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร และถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนปัจจัยการผลิต
  2.เมื่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต จึงมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการค้าระหว่างประเทศ
  3.ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือการป้องกันและปราบปราม เป็นอย่างไร
  4.สรุป กรมการปกครองต้องเข้าไปป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากภารกิจ หน้าที่ และคนของกรม ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกพื้นที่ และความสำนึกที่ว่า หากไม่ป้องกันและอนุรักษ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อทุกด้านของประเทศ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
smilechanok ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่ทราบว่ามีแนวข้อสอบปลัดอำเภอหรือเปล่า  ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้