ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เทคนิคการทำข้อสอบภาค ก.สำหรับทุกสนามสอบ
patthara ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เทคนิคการทำข้อสอบภาค ก.สำหรับทุกสนามสอบ

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 54 เมื่อเวลา(2011-04-01)

การสอบเข้ารับราชการทุกหน่วยงานจะต้องทำข้อสอบภาค ก. ให้ผ่าน 60%  ซึ่งถ้าทำข้อสอบได้ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าทำไม่ได้ อาจจะทำให้การสอบครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ 
            คณิตศาสตร์จะต้องออกสอบทุกครั้งเสมอไป ไม่ว่าจะสอบหน่วยงานใด เช่น ภาค ก. ของ ก.พ.  อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร  สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯ จะเป็นเรื่องที่ยากมาก หากทำข้อสอบในส่วนของคณิตศาสตร์ไม่ได้
            แต่ถ้าหากจำสูตรคิดคำนวณได้ ในแต่ละเรื่องที่โจทย์ถามก็จะแก้ปัญหาโจทย์ข้อนั้นได้  แต่ถ้าแก้ไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการเดา และการเดาก็จะเดาสุ่มโดยไม่มีหลักเกณฑ์  ทำให้เสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดายมาก ทั้ง ๆ ที่ ข้อสอบคณิตศาสตร์ในบางเรื่องสามารถหาคำตอบได้ โดยไม่ต้องใช้สูตรคำนวณเลย ยกตัวอย่าง คำถามเกี่ยวกับการคำนวณอายุ ซึ่งจะออกสอบบ่อยมาก
 
คำถามเกี่ยวกับอายุ
คำถามข้อ 1   ปัจจุบันอายุของ เอ บี  ซี   รวมกันได้ 40 ปี อีก 3 ปีข้างหน้า เอ จะมีอายุ 23 ปี และอายุของ บี จะเพิ่มขึ้นจากนี้ 20 %   ในปีนี้  ซี  อายุเท่าใด
            1.  5     ปี
            2.  7  ปี
            3.  10  ปี
            4.  15  ปี
 
วิธีหาคำตอบ สุ่มจากช้อยตัวเลือก สมมุติ  ให้ ซี มีอายุ 5 ปี  หาอายุปัจจุบันของ เอ
จะได้ 23-3   =  20  นำอายุของ เอ และซี บวกกัน จะได้ 20+ 5  เท่า 25 และนำ 25 ลบจากอายุรวมคือ 40 จะได้อายุของ บี คือ 40- 25  = 15 
            ลองเอาอายุของ บี แทนค่าตามโจทย์ คือ ถ้าเพิ่มอีก 3 ปี จะเป็น 20 % หรือไม่
ตามโจทย์ถ้าเพิ่ม 3 ปี จะเพิ่มเป็น 20 %  เรายังไม่รู้ว่า จะเป็น 20 % หรือไม่ ก็ต้องแทนค่า เป็น X เพื่อหาค่าต่อไป จะได้ 3 ส่วน 15  เท่ากับ X ส่วน 100 เขียนเป็นสมการจะได้
                                   
                                                             3          =    X
                                                            15            100
แก้สมการโดย                                            15X     =  3  x  100
นำ 15 ไปหารทั้งสองข้างของสมการ           15 X     =      300
                                                        15                 15
                                                            X      =   20
คำตอบที่ได้ คือ อายุบี 15 ปี เพิ่มอีก 3 ปี จะเพิ่มเป็น 20 % ตามโจทย์ ถูกต้อง เมื่อรวมอายุทั้งสามคน คือ  เอ  20 ปี บี  15 ปี ซี  5 ปี  รวมกันแล้วได้ 40 ปี ตามโจทย์  ข้อ 1.  ซีอายุ 5 ปี จึงถูกต้อง
 
 คำถามการบ้านข้อ 1             
มะม่วง มะยม  มะปราง  มีอายุรวมกันได้  50 ปี  อีก 9 ปี ข้างหน้า      มะม่วง จะมีอายุ 30ปี และอายุของ มะยม จะเพิ่มขึ้นจากนี้ 50 %   ในปีนี้  มะปราง  อายุเท่าใด
            1.  10  ปี
            2.  11  ปี
            3.  12  ปี
            4.  15  ปี
    
เฉลยการหาคำตอบ                                           
สุ่มจากช้อยตัวเลือก สมมุติ  ให้มะปราง มีอายุ 12 ปี  หาอายุปัจจุบันของ มะม่วง จะได้ 30-9   =  21  นำอายุของ มะม่วง และมะปราง บวกกัน จะได้ 21+ 12  เท่า 33 และนำ 33 ลบจากอายุรวมคือ 50 จะได้อายุของ มะยม คือ 50- 33  = 17 
            ลองเอาอายุของ มะยม แทนค่าตามโจทย์ คือ ถ้าเพิ่มอีก 9 ปี จะเป็น 50 % หรือไม่
ตามโจทย์ถ้าเพิ่ม 9 ปี จะเพิ่มเป็น 50 %  เรายังไม่รู้ว่า จะเป็น 50 % หรือไม่ ก็ต้องแทนค่า เป็น X เพื่อหาค่าต่อไป จะได้ 9 ส่วน 17  เท่ากับ X ส่วน 100 เขียนเป็นสมการจะได้                                  
 
 
                                                            9          =    X
                                                            17           100
แก้สมการโดย                                             17X  =  9  x  100
นำ 17 ไปหารทั้งสองข้างของสมการ             17X      =    900
                                                            17                17
                                                            X         =   52.94
ข้อ 3  มะปรางอายุ 12 ปี ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง  เพราะเมื่อแทนค่าแล้ว จะทำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์ คือ ถ้ามะปรางมีอายุ 12 ปี จะทำให้มะยมมีอายุเพิ่มขึ้น เกินกว่า 50% 
            ต้องลองสุ่มช้อยใหม่ โดยลดอายุของมะปรางลงมา 1  ปี โดยเลือก ข้อ 2 มะปรางอายุ 11 ปี หาอายุปัจจุบันของ มะม่วง จะได้ 30-9   =  21  นำอายุของ มะม่วง และมะปราง บวกกัน จะได้ 21+ 11  เท่า 32 และนำ 32 ลบจากอายุรวมคือ 50 จะได้อายุของ มะยม คือ 50- 32  = 18
            ลองเอาอายุของ มะยม แทนค่าตามโจทย์ คือ ถ้าเพิ่มอีก 9 ปี จะเป็น 50 % หรือไม่
ตามโจทย์ถ้าเพิ่ม 9 ปี จะเพิ่มเป็น 50 %  เรายังไม่รู้ว่า จะเป็น 50 % หรือไม่ ก็ต้องแทนค่า เป็น X เพื่อหาค่าต่อไป จะได้ 9 ส่วน 18  เท่ากับ X ส่วน 100 เขียนเป็นสมการจะได้
                                   
 
                                                            9          =    X
                                                            18           100
แก้สมการโดย                                             18X  =  9  x  100
นำ 18 ไปหารทั้งสองข้างของสมการ             18X      =    900
                                                            18                18
                                                            X           =   50
 
 
คำตอบที่ได้ คือ มะยมอายุปี 18 ปี เพิ่มอีก 9 ปี จะเพิ่มเป็น 50 % ตามโจทย์ ถูกต้อง เมื่อรวมอายุทั้งสามคือ  มะม่วง  21 ปี มะยม  18 ปี มะปราง  11 ปี  รวมกันแล้วได้ 50 ปี ตามโจทย์  ข้อ 2.  มะปางอายุ 11 ปี จึงถูกต้อง
 
คำถามเกี่ยวกับภาษาไทย  การเติมคำที่เหมาะสมในช่องว่าง  ออกสอบทุกสนามสอบ 
ข้อ 1.  สมชายขอ_____________ ไปอีกหนึ่งชั่วโมง จึงจะมา_____________เวร
            1.  ผลัด    -     ผลัดเปลี่ยน
            2.  ผัด    -   ผลัดเปลี่ยน
            3.  ผัด     -     ผลัด
            4.  ผลัด   -   ผลัด
ข้อ 2  สมศรีขอ_____________ ไปอีกหนึ่งชั่วโมง จึงจะมา_____________เสื้อผ้า
            1.  ผลัด    -     ผลัดเปลี่ยน
            2.  ผัด    -   ผลัดเปลี่ยน
            3.  ผัด     -     ผลัด
            4.  ผลัด   -   ผลัด
ข้อ 3.  ขณะนี้ตำรวจกำลัง_________________ เพื่อค้นหาตัวคนร้ายอยู่
            1.  ไต่สวน
            2.  รวบรวมข้อมูล
            3.  สืบสวน
            4.  สอบสวน
เฉลยคำตอบ
ข้อ 1   ตอบ 2.
ข้อ 2  ตอบ  3.
ข้อ 3  ตอบ  3.                                   
 คำถามคณิตศาสตร์
ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ มีผู้สอบได้ 30 %  และมีผู้สอบไม่ได้ทั้งหมด 560 คน อยากทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นกี่คน
               1.  700   คน 
               2.   800  คน
               3.  900  คน
               4.  1000  คน
  วิธีหาคำตอบ ข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายมาก ๆ มีผู้สอบได้ 30 % แสดงว่า 100 คน สอบได้ 30 คน ต้องหาคนที่สอบไม่ได้  เอา 100 - 30  เท่ากับ 70  แสดงว่าคนสอบไม่ได้ 70% จากทั้งหมด โจทย์บอกมาว่า คนสอบไม่ได้ 70 %  นั้นมีค่าเท่ากับ 560 คน  ต้องหาจำนวนคนทั้งหมด โดยตั้งสมการ คือ 70 ส่วน 100  เท่ากับ 560 ส่วน X  X  คือจำนวนคนทั้งหมดที่ยังไม่รู้ แทนค่าตามสมการเพื่อหาค่า X  ได้ดังนี้
                                                    70      =     560
                                                   100              X
แก้สมการ                                  70X          =    100x560
นำ 70 ไปหารทั้งสองข้างของสมการ  70X        =   100x560
                                              70                   70
                                               X         =      800
ดังนั้นจำนวนคนเข้าสอบทั้งหมด 800 คน  ข้อ 2 ถูกต้อง 
 คำถามเกี่ยวกับการสัมผัสมือ
นักฟุตบอลข้างละ 20 คน แต่ละคนสัมผัสมือกับทีมคู่แข่งทุกคนอยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้ง
            1.  380  ครั้ง
            2.  390  ครั้ง
            3.  400  ครั้ง
            4.  420  ครั้ง
วิธีคิดเกี่ยวกับการจับมือของการแข่งขันโดยแบ่งคนแยกเป็นทีม   คนมีทีมละ 20 คน ที่จะต้องจับมือกัน แสดงว่าทุกคนต้องจับมือกันกับฝ่ายตรงข้าม นั่นคือมีคน 40 คน ต้องแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเพราะในทีมเดียวกันจะไม่จับมือกันเอง จะได้ 20 x 20  = 400 ครั้ง  คำตอบคือ ข้อ 3.
คำถามลักษณะนี้ต้องจำวิธีคิดง่าย ๆ ไว้เลยเพราะออกสอบบ่อยมาก ๆ
 
คำถามการบ้าน เฉลยวันที่ 25 ก.พ.54
มีพนักงาน 40 คน ต้องการแจกบัตรอวยพรในวันปีใหม่โดยแต่ละคนแจกให้กันและกันจะมีบัตรอวยพรทั้งหมดกี่ใบ
           1.  1560   ใบ
           2.  1800  ใบ
           3.  2000  ใบ
           4.  ไม่มีข้อใดถูก
 เฉลย  วิธีการคิดข้อสอบเกี่ยวกับการแจกบัตรอวยพร หรือการแลกของขวัญกัน ถ้าแจกทุกคนแสดงว่าไม่แจกใหแก่ตัวเอง ต้องตัดตัวเองออก  และ นำจำนวนทั้งหมด คูณด้วย จำนวนทั้งหมด ลบ 1 จะได้  40 x  39  =  1560  ข้อ 1 ถูกต้อง 
 คำถามการบ้าน เฉลยวันที่ 27 ก.พ.54
ผู้แทนโรงงานน้ำตาล มาประชุมโรงงานละ 1 คน ทุกคนสัมผัสมือซึ่งกันและกัน ปรากฏว่ามีการสัมผัสมือทั้งสิ้น 15 ครั้ง อยากทราบว่ามีผู้แทนมาจากกี่โรงงาน
         1.       4             
         2.       5             
          3.      6             
          4.      7                 
 เฉลย วิธีคิดง่าย ๆ  การสัมผัสมือ ซึ่งต้องสัมผัสทุกคน แสดงว่าต้องใช้คน 2 คนจับมือกัน จะได้จำนวนครั้ง เพียง 1 ครั้ง วิธีการนี้จึงคล้ายกับการแจกของขวัญ คือ ต้องตัดตัวเองออก แต่ต้องหาร 2 ด้วย ลองสุ่มจากช้อยตัวเลือก เช่น ถ้าเลือก ข้อ 2 5 โรงงาน นำ 5 x 4 =  20  หาร 2 ได้ 10  ไม่ใช่ 15 จึงผิด ลองใหม่ เลือก 6 ได้ 6x 5 = 30  หาร 2  เท่ากับ 15  ครั้งถูกต้อง  ดังนั้นคำตอบคือ ข้อ 3.  6 โรงงาน
                         
 
            เนื่องจากทีมงาน  www.tamdeedaidee.com  ได้จัดทำเอกสารเตรียมสอบศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในส่วนของ ภาค ข.ในราคาชุดละ 350 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)ในเอกสารมีเทคนิควิธีคิดคณิตศาสตร์ กับภาษาไทย และมีผู้สั่งซื้อจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 081-3623148 ซึ่งบางท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาค ก. คณิตศาสตร์  ผู้เขียนจึงได้จัดบรรยายคณิตศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก (บรรยายฟรี) ในช่วงวันหยุด เพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นความรู้ภาค ก. แต่ก็ไม่ทั่วถึง เพราะยังมีน้อง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ อีกที่ต้องการศึกษาภาค ก.เพิ่มเติม  ผู้เขียนจึงได้ เขียนบรรยาย เทคนิควิธีคิดหาคำตอบ          โดยจะนำมาลงในเว็บไซต์ ให้สำหรับทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพราะต้องการให้มีความรู้ในส่วนนี้กันจริง ๆ
            แต่เทคนิคที่นำมาใช้หาคำตอบนี้อาจจะไม่ตรงกับหลักการทางคณิตศาสตร์แต่ก็ได้ผลสำเร็จ คือสุดท้ายแล้วก็สามารถหาคำตอบได้เหมือนกันและประหยัดเวลาด้วย
            ความจริงคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีวิธีคิดที่ง่าย มาก ๆ  ถ้าหากทำได้เราก็มีโอกาสมากที่จะสอบผ่านเข้ารับราชการได้ต่อไป
ขอให้โชคดีในการสอบ
jangber ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
dgf ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ศึกษาเงื่อนไขภาษาเงื่อนไขสัญลักษณ์โดยสังเกตเครื่องหมาย
nooooolek ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะคะ
kkanta ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบพระคุณมากครับ
nanny ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่า
fewi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบใจจร้า
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้