ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแจกข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
kittiya ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแจกข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก เมื่อเวลา(2011-04-01)

งานรัฐวิสาหกิจ 2554/2011 : การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
http://jobs.narak.com/document/mea_322554.pdf

สรุปแนวข้อสอบที่ออกบ่อยๆ

1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473                    . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2493                 . พ.ศ. 2501

ตอบ     . พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำภูเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 

2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

. กรุงเทพมหานคร          . นนทบุรี

       . สมุทรปราการ            . ปทุมธานี

ตอบ     . ปทุมธานี  ได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป

3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

. กระทรวงมหาดไทย

ตอบ     . กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                . น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              .  จุติ ไกรฤกษ์

ตอบ     . น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ   เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

5.  ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                            . ฐานิสร์ เทียนทอง

. นายอาทร สินสวัสดิ์                      ง. วิเชียร ชวลิต 

ตอบ     . นายอาทร สินสวัสดิ์                     

6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต

            . 10 เขต                   . 12 เขต              

            . 15 เขต   . 18 เขต              

ตอบ     . 18 เขต    มีการให้บริการ 18 เขต   และ 14 สาขาย่อย 

7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า

. กปน.                               . กฟล.

. กฟน.                            . กฟผ.

ตอบ     . กฟน.   เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย                          

8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

.  พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง                

. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง                         

             . สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน

ตอบ     . บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง

. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                         

. เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ

.  สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     . ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง

              .ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตนครหลวง 

. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

ตอบ     . เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

11. เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.mea.org[/url]                                             

.  [url]www.mea.com[/url]

.  [url]www.mea.or.th[/url]          

. [url]www.mea.co.th[/url] 

ตอบ     .  [url]www.mea.or.th[/url]           

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mict[/url] thai.go.th                                 

. [url]www.ict.go.th[/url]

.[url]www.mict.org[/url]                               

. [url]www.moi.go.th[/url]           

ตอบ     . [url]www.moi.go.th[/url]             

13. การไฟฟ้านครหลวงจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด

.  กองไฟฟ้าหลวงสามเสน         .  การไฟฟ้านนทบุรี

.  การไฟฟ้าปทุมธานี                        .   การไฟฟ้ากรุงเทพ

ตอบ     .   การไฟฟ้ากรุงเทพ  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2430 นายจอห์น ลอฟตัส กับ นาย เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอเลียว 

14. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. ใด

. พ.ศ. 2501         . พ.ศ. 2520        

. พ.ศ. 2530         . พ.ศ. 2535        

ตอบ     . พ.ศ. 2535           

15.  กฟน. ร่วมกับรถยนต์ญี่ห้อใดในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า

.  โตโยต้า                            . ฮอลด้า

.  มาสด้า                              .   มิตซูบิชิ

ตอบ   .   มิตซูบิชิ

16. กฟน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปีใด

. พ.ศ. 2551         . พ.ศ. 2552

. พ.ศ. 2553         . พ.ศ. 2554        

ตอบ     . พ.ศ. 2554   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2554 รางวัลเกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

17 . คำขวัญของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

.  บริการประทับใจ หวงใยประชาชน

.  บริการรวดเร็ว ประทับใจในไฟฟ้านครหลวง

.  ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม

.   ผิดทุกข้อ

ตอบ     .  ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม

18. เบอร์ Call Center  ของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

.  3100                 .  1130

. 3010                  . 1669

ตอบ     .  1130  บริการ การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้บริการสอบถามยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง SMS

19. ค่า Ft หมายถึง
ก.  ค่าการตลาดของไฟฟ้า
     

ข.  ค่าที่แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย      

 ค.  ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า  

ง.  ค่ากลางของราคาไฟฟ้า
  ตอบ ข้อ ค.  ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

20. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

.  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2493                          .  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501

. 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2516                              . 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530

ตอบ     .  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501                                              

ดาวโหลดที่นี่

ชุดที่ 1   http://www.ziddu.com/download/16401265/gpn.pdf.html

 ชุดที่ 2 http://www.ziddu.com/download/16401268/gpn1.pdf.html

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2554   
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- กฎหมายเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ภาษาอังกฤษ
- การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

- วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

-การบัญชี

-วิศวกรรมโยธา

-ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน


สนใจสั่งซื้อมาที่  085-0127724


รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ถ้าเป็นVCDติวสอบตำรวจส่งทางไปรษณีย์ชุดละ 999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

ดาวโหลดที่  http://www.testthai1.com
kittiya ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
ข้อสอบที่ชลจะว่าแล้วก็ยากสำหรับคนอย่างเรา เพราะข้อสอบให้คำนวณ 60% ได้ ส่วนใหญ่ มาจากวิชา  1.  Power System 1-2  ,2.  Circuit 1-2 , 3.  Building ,  4. Protection   โดยเฉพาะข้อ 1 ,2 ออกเยอะ   
  ลองไปดู การหา pu, กระแสฟอลต์, ลัดวงจร L-G, L-L-G , การหาขนาด CB ,หากำลังงาน , หาค่าไฟฟ้า ฯลฯ
  จำได้แค่เนี้ยอะเพื่อน  ขอบอกว่ามั่วอย่างเดียว เพราะลืมหมด ความจิงก้อไม่ได้ยากอะไรถ้ารุ้แนว  เพราะโจทย์ง่ายกว่าตอนที่สอบที่มหาลัย  แต่กุลืมหมด   ถ้าอ่านไปและเตรียมตัวอย่างดีก้อน่าจะทำได้ แล้วข้อสอบที่นี่ก้อดีตรงที่เป็นปรนัยหมด  กุเลยมั่วได้  ส่วนที่อื่นนั้น กุไม่รุ้จาเปนไง  เพราะข้อสอบแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
   ส่วนข้อสอบที่หัวหิน ก้อคล้ายๆกะที่ชลบุรี  แต่จะง่ายกว่า  แต่ว่าตรงคำนวณจะเป็นอัตยัย  แต่ก้อไม่ยากมาก เพราะใช้ Building หมด แล้วก้อคำนวณง่าย  แบบชาวบ้านๆ  ละพอดีพึ่งเรียน Building มากุเลยพอทำได้   แล้วก้อมี Circuit ให้คำนวณ แต่ก้อง่ายกว่าที่ชลเยอะ แบบว่าแค่ใช้ความรู้พื้นฐาน

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
. พ.ศ. 2473                  ข. พ.ศ. 2499
. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
. กรมอนามัย                           ข. กองไฟฟ้าภูธร
. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม            ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
.  นายสือ  ล้ออุทัย                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                   ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ               ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต
. 6 เขต                              ข. 76 เขต
. 14 เขต                            ง. 3 เขต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. Waterworks Authority                           ข. Provincial Waterworks
. Provincial  Electricity  Authority            ง. Waterworks Authority Act
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
.  EPA                                           ข. PEA  
. GDP                                            ง. APE 
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด
. 19  สิงหาคม 2521                        ข. 29  สิงหาคม 2526
. 28 กันยายน 2503                         ง. 29 กันยายน 2499
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ          
. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ
11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ
.  สำเนาบัตรประชาชน                        ข. หนังสือมอบอำนาจ
. ใบเปลี่ยนชื่อ                                    ง. สำเนาทะเบียนบ้าน
12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า          ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป           ง.  ถูกทุข้อ            
13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร
.  กำลังการใช้งาน                              ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า
.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า                       ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน
14. ค่า FT คือค่าของอะไร
. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า
       
. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง

. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน
               
. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิตการส่ง

15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
.  35  คน                                    ข.  36  คน
.  40  คน                                    ง.   45  คน 
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     
. ประธานวุฒิสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                          
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
.  250  คน                                ข.  400  คน
.  480  คน                                ง.   630  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ
.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช             ข.  นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                    ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                          

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน          

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                            

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน          

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

.ประธานวุฒิสภา                                             

. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

เอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. และ  กฟภ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอบด้วย
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง วิศวกร นักระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชี นักการเงิน นักพัสดุ

นิติกร พนักงานช่าง  พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (เลือกตามที่สอบ)
- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฟผ.  กฟภ.
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ 


ying_ying ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบการไฟฟ้าคะ..ขอบคุณคะ
gif ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย            ข. กองไฟฟ้าภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม        ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย            ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ     ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต
ก. 6 เขต                     ข. 76 เขต
ค. 14 เขต                 ง. 3 เขต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                       ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial  Electricity  Authority     ง. Waterworks Authority Act
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.  EPA                ข. PEA    
ค. GDP                                  ง. APE


9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม 2521            ข. 29  สิงหาคม 2526
ค. 28 กันยายน 2503                      ง. 29 กันยายน 2499
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ    
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ    
11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ
ก.  สำเนาบัตรประชาชน            ข. หนังสือมอบอำนาจ
ค. ใบเปลี่ยนชื่อ                ง. สำเนาทะเบียนบ้าน
12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
ก.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า     ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป    ง.  ถูกทุข้อ    
13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร
ก.  กำลังการใช้งาน            ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า
ค.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า            ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน
14. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า    
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน    
ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
ก.  35  คน                ข.  36  คน
ค.  40  คน                ง.   45  คน


16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
ก.  250  คน                ข.  400  คน
ค.  480  คน                ง.   630  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายประสพสุข บุญเดช
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ก. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน            
ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน    
ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน            
ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน    
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน            
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน    
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน    
21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ. ปี 2554)
ก.  23                    ข. 24
ค.  27                    ง.   26
23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า
ก.  21  ปี                 ข.  25  ปี
ค.   30  ปี                 ง. 35  ปี
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก.  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503    
ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2503
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2509        
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
25. เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก.  http://www.pea.co.th            
ข.  http://www.pae.co.th
ค.  http://www.pea.com    
ง. http://www. pea.ac.th    
26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  73  ปี ของกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522        
ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555        
ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554
27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th            
ข. www.ict.go.th
ค. www.ict.co.th            
ง. www.mict.go.th28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 209  มาตรา            ข. 309  มาตรา
ค. 319  มาตรา            ง. 329  มาตรา
29. การรัฐประหารตรงกับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Rebellion            ข. Coup D’etat
ค. Revolution            ง. Evolution
arsana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยครับ ขอบคุณครับ อีเมล์ arsana.woratat@gmail.com
kwang_tom ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยค่ะ  อีเมล์ nookwang_action@hotmail.com
sumikojue ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เหมือนกานค่ะ
ใครมีแนวขอ้สอบการไฟฟ้าดีๆๆ แนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุงค่ะ
sumikojue@hotmail.com
danupol ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบการไฟฟ้า ปวช-ปวส. ขอด่วนเลยนะครับ มีเวลาเตรียมตัวน้อย
Danupol_tom@hotmail.com
hananolu ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยครับ fun_fun555@hotmail.com
ิbellee07 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
rmutl_ee@hotmail.com

ขอด้วยคนครับ   ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้