ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

pdf 62 ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบภาษาไทย  
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
6 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
7 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
8 แนวข้อสอบงานด้านโยธา
9 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
10 การประมาณราคาก่อสร้าง
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ตำรวจส่งกำลังบำรุง การประมาณราคาก่อสร้าง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
3 แนวข้อสอบภาษาไทย  
4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
6 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
10 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
11 งานถอดแบบ และประเมินราคา
12 การประมาณราคาก่อสร้าง
13 การวางแผนงานก่อสร้าง
14 การบริหารงานก่อสร้าง
MP3 - ภาษาอังกฤษ  
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้