ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กะลาสี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบภาษาไทย
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-2
9 ความรู้เกี่ยวกับท่าเรือ  สินค้าและการเดินเรือ
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 ช่างเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
6 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 พนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1
4 แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด 1
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I
6 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
7 ความรู้เรื่องกลศาสตร์เครื่องกล
8 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
8 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
9 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
10 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นิติกร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
4 แนวข้อสอบภาษาไทย  
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
7 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
8 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

pdf 62 พนักงานธุรการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test
4 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
5 แนวข้อสอบด้านการสังเกตและการรับรู้
6 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้