ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
3 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
4 แนวข้อสอบ  พรบ.  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
5 ข้อสอบกฏหมายปกครอง 2539
6 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
8 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
9 คำถามและแนวคำตอบกฏหมายอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P032 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา


รูปภาพ: ปก นักกฎหมายกฤษฎีกา.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้