ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2 การใช้ภาษา แนวข้อสอบ
3 ความเข้าใจภาษา แนวข้อสอบ
4 ความสามารถด้านเหตุผล แนวข้อสอบ
5 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ แนวข้อสอบ
6 สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
10 ความรู้เรื่องสิทธิมนุษย์ชน ถาม-ตอบ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


รูปภาพ: ปก นักวิชาการสิทธิมนุษยชน.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้