เวอร์ชันเต็ม: [-- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2016-02-03 00:51

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท.สผ
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ปตท. สผ
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
5 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ปตท.
MP3-P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

admin 2018-07-11 13:59
สอบเข้า ปตท
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
5 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ปตท.
MP3-P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


เวอร์ชันเต็ม: [-- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.025014 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us