เวอร์ชันเต็ม: [-- หนังสือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -> หนังสือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2015-07-25 01:08

หนังสือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
2. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน _EIAIEE
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน + แนวข้อสอบ
4. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
7. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
8. แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
9. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
10. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
11. ระเบียบการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
12. อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม


เวอร์ชันเต็ม: [-- หนังสือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.010574 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us