เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-08-25 08:47

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบและการรับรอง
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
5 โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
6 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
7 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
8 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ
9 การสื่อสารและการประสานงาน
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน สมอ
11 แนวข้อสอบการติดตามและประเมินผล
MP3-ภาษาอังกฤษ


เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.002558 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us