เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2017-12-12 11:40

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
6 ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม อัตนัย
8 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม
9 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 ถาม-ตอบ ความรู้ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ISO 14000 ISO 18000)
12 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P055 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary


เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.057255 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us