เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมการขนส่งทหารช่าง --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> กรมการขนส่งทหารช่าง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2017-11-20 21:26

กรมการขนส่งทหารช่าง

เสมียน กรมการขนส่งทหารช่าง
1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด 1
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมการขนส่งทหารช่าง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026425 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us