เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบเข้าเรียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> สอบเข้าเรียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2017-02-05 22:15

สอบเข้าเรียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming
8 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9 แนวข้อสอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ Softwere
mp3- คอมพิวเตอร์

admin 2017-02-05 22:16
แนวข้อสอบเทคโนโลยีราชมงคล สาขาอาหาร
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
7 คุณสมบัติและคุณภาพของอาหารและแนวข้อสอบ
8 ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร

mp3-ภาษาอังกฤษ

admin 2017-02-17 08:56
สอบเข้าเรียนราชมงคล วิศวกรรมเครื่องกล
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม
mp3-วิชาภาษาอังกฤษ


admin 2017-02-17 11:32
สอบเข้าเรียนราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
mp3-วิชาภาษาอังกฤษ

admin 2017-03-11 23:07
แนวข้อสอบ เอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ราชมงคล
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
mp3-หลักการบัญชีเบื้องต้น

admin 2017-12-12 11:43
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิศวกรโยธา
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 ข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
7 แนวข้อสอบชีววิทยา
8 แนวข้อสอบวิชาเคมี
9 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบเข้าเรียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016214 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us