ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 วิศวกรรม สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
9 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 1
10  แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 2
MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ช่างพ้นสี ส่วนประกอบรวม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
8 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
9 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
5 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
6 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
7 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
10 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
11 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 แผนกควบคุมคุณภาพ กองการกลั่นปิโตรเลียม  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
3 ถาม-ตอบ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
4 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
5 ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ
6 แนวข้อสอบวิชาเคมี
7 ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม
8 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับปิโตรเลียม อัตนัย
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นายทหารรักษาความปลอดภัยและเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม
8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
10 ถาม -ตอบ การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
,,,
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้