ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
5 การเขียนโครงการ
6 การบริหารแผนงาน โครงการ
7 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
8 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับ-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
5 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
8 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
9 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
MP3-P062 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้