ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมการข้าว

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว
2 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
6 สรุปวิชาเคมี
7 แนวข้อสอบวิชาเคมี
8 เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร
9 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร
10 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
รูปภาพ: วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ-กรมการข้าว.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เจ้าพนักงานการเกษตร กรมการข้าว
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
5 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
7 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
8 ถาม - ตอบ การจัดการดินและน้ำ
9 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
10 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
รูปภาพ: เจ้าพนักงานการเกษตร-กรมการข้าว.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว
2 ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
3 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
4 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
5 แนวข้อสอบ พืชไร การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
6 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และ แนวข้อสอบ
7 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืช
8 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
10 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2
11 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการข้าว
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming
7 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
8 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
9 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
..
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้