ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงาน สพฐ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
6 สรุป - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ)
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
9 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
10 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
11 แนวข้อสอบการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
12 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
13 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
14 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
15 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
16 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
17 ถาม - ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
18 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์ ชุด 3
MP3-P017 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้