ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(60-1051) นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
5 ระบบคุณภาพกับการผลิตอาหาร
6 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System
7 การพัฒนานวัตกรรมอาหาร
8 ความปลอดภัยในด้านอาหารและแนวข้อสอบ
9 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
10 การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร
11 ความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สสส
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
(60-1052) นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I
4 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
5 ถาม - ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
6 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
7 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
8 ความรู้พื้นฐานด้านเยื่อกระดาษ
9 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
10 ถาม – ตอบ เครื่องมือวัดพื้นฐาน
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก (60-1052.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
(60-1053) นักจัดการทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
6 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
7 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
8 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
9 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
10 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก  นักจัดการทั่วไป.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 คำศัพท์สิ่งแวดล้อม
5 ความรู้ด้านเคมีสิ่งแวดล้อม
6 ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
7 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
8 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
9 ถาม - ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62  นักวิทยาศาสตร์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
3 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
6 ถาม - ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
7 แผนนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์
8 ถาม-ตอบ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้