ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมวิชาการเกษตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-48-11 นายช่างไฟฟ้า กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร
4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
8 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 2
10 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 3
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- P029 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2

รูปภาพ: ปก 60-48-11 นายช่างไฟฟ้า.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-48-12 นายช่างศิลป์ กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร
4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนและภูมิทัศน์
5 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์
6 หลักการออกแบบ
7 ออกแบบจัดสวน
8 องค์ประกอบของศิลปะ
9 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
10 การจัดทำหนังสือสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
11 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
12 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
13 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก 60-48-12 นายช่างศิลป์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-48-13 นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร
4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
8 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
9 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
10 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก 60-48-13 นักวิทยาศาสตร์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-48-14 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
4 การบริหารจัดการองค์กร
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความหมายของการบริหาร
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
MP3-P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
รูปภาพ: ปก 60-48-14 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้