ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอศ ภาค- ภาค ข วิชาเอกครูอาชีวศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกเครื่องกล
1 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
2 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
4 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
5 ถาม - ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
6 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
7 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
8 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
9 ความรู้เรื่องกลศาสตร์เครื่องกล
10 ความปลอดภัยในการทำงาน
mp3-พรบ.การอาชีวะศึกษา

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 การจัดการโรงแรม
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม
3 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
4 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
5 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑
6 แนวข้อสอบความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
8 แนวข้อสอบการโรงแรม
9 แนวข้อสอวิชาการท่องเที่ยว
MP3-P046 - ถาม - ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เอกช่างเชื่อม
1 ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา
2 ความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเชื่อม
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
6 อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
7 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
8 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
10 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
11 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
MP3-P030 - ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เอกช่างเชื่อม
1 ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา
2 ความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเชื่อม
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
6 อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
7 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
8 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
10 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
11 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
MP3-P030 - ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เอกวิจิตรศิลป์
1 แนวข้อสอบองค์ประกอบของศิลปะ
2 สรุปวิชาทัศนศิลป์
3 วรรณกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย
4 ปฏิมากรรมและจิตรกรรมไทย
5 แนวข้อสอบวิชาศิลปศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 1
7 แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 2
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
MP3-P049พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3 การใช้งาน Illustrator
4 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ออกแบบกราฟิก
6 แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
7 หลักการออกแบบ
8 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
9 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก
MP3- คอมพิวเตอร์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกเทคโนโลยีศิลปกรรมและการออกแบบ
1 หลักการออกแบบ
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ออกแบบกราฟิก
3 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก
5 แนวข้อสอบเทคโนโลยีศิลปกรรม
6 สรุปวิชาทัศนศิลป์
7 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ
8 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปศึกษา ชุด 1
9 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปศึกษา ชุด 2
10 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
11 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
MP3-พรบ.การอาชีวะศึกษา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้