ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นายทหารการย้ายโอนสัญญาบัตร, นายทหารกำลังพล, นายทหารวิทยาการ, นายทหารพัสดุ  กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9 จิตวิทยาเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
11 การบริหารแผนงาน โครงการ
12 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
MP3- ภาษาอังกฤษ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นายทหารตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 หลักการเบื้องต้นเครื่องมือวัดไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
9 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
10 แนวข้อสอบกลศาสตร์
11 แนวข้อสอบระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
12 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
MP3- ภาษาอังกฤษ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
10 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
MP3- ภาษาอังกฤษ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นายทหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายทหารซ่อมบำรุง นายทหารวิเคราะห์และประเมิน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
10 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
11 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
12 ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
MP3- ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้