ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจ้งข่าวการสอบ อสค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจ้งข่าวการสอบ อสค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย


ประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 34 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2556

*****ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร*****
1. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4-5
จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4-5
จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน4-5
จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเศรษฐกร 4-5 
จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4-5 
จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งักวิชาการบัญชีและการเงิน 4-5
จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่งักทรัพยากรบุคคล 4-5
จำนวน 4 อัตรา

8. ตำแหน่งนิติกร 4-5 
จำนวน 2 อัตรา

9.ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 4-5
จำนวน  3 อัตรา

10. ตำแหน่งนายสัตวแพทย 5
จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งนักวิชาการการตลาด 4-5
จำนวน 7 อัตรา

12. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ 4-5
จำนวน 5 อัตรา

13. ตำแหน่งิศวกร 4-5
จำนวน 1 อัตรา


red 1px 1px 1px">Download  ใบสมัครที่ [url]www.hrtdm.com[/url] , [url]www.dpo.go.th[/url] และยื่นใบสมัครทาง    
E-mail : personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2556

เอกสารแนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับ อสค.
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มีชื่อย่อว่าอะไรก. อ.ค.ท.                                                                     ค. อ.ส.ค.ข. สค.                                                                         ง.
ก.ส.ค.2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก. http://www.dpt.go.th                                         ค.  http:// [url]www.dop.go.th[/url]ข. http:// [url]www.dgr.go.th[/url]                                        ง. http:// [url]www.cgd.go.th[/url]3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก. Organization  Of  Thailand  Dairy 
Farming Promotion ข. Promotion  Organization 
Dairy Farming Of Thailandค. Farming 
Dairy Promotion  Organization  Of Thailandง. Dairy Farming Promotion  Organization 
Of Thailand4. ข้อใดคือชื่อย่อภาษาอังกฤษของ อ.ส.ค.ก. P.D.O                                                                     ค. D.P.Oข. D.P.T                                                                     ง. O.T.D5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.
2504 โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลใดก. เดนมาร์ก                                                               ค. อินเดียข. สวิสเซอร์แลนด์                                                   ง.
อเมริกา6. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใดก. สิงหาคม  พ.ศ. 2514                                       ค. ตุลาคม
 พ.ศ. 2514ข. กันยายน  พ.ศ. 2514                                       ง. กันยายน
 พ.ศ. 25147. สำนักงานใหญ่  อ.ส.ค. ตั้งอยู่ที่จังหวัดใดก. นครปฐม                                                                               ค. กรุงเทพมหานครข. อยุธยา                                                                                    ง. สระบุรี8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมข. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมค. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืนง. เป็นหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน9. ข้อใดคือพันธกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก. ปฏิรูประบบบริหารที่เน้นความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจข. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่กับระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบของประเทศค. พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม
รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
 ง. ถูกทุกข้อ 10. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงใดก. กระทรวงการคลัง                                   กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงแรงงาน                                   ง.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
อ.ส.ค.ก. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อข. ผลิตน้ำนมและเนื้อ ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อค. ทำการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ
การผลิตน้ำนมและเนื้อและการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อง. ถูกทุกข้อ12. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใดก. หน่วยงานอิสระ                                                  ค. เอกชนข. รัฐวิสาหกิจ                                                           ง. รัฐบาล13. วันโคนมแห่งชาติ   ตรงกับวันใดก. 17 มกราคมของทุกปี                                           ค. 16  มกราคมของทุกปีข. 17 
กันยายนของทุกปี
                                         ง. 20  มกราคมของทุกปี14. ผู้อำนวยการคนแรกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คือใครก. นายยอด  วัฒนสินธุ์                                            ค.
นายนภดล
   ตันวิเชียรข. นายสุวรัจน์ 
หงส์ยันตรชัย                                ง.
นางอัจฉรา   ชาติยานนท์15. ใครคือผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก. นายนภดล   ตันวิเชียร                                        ค. นางอัจฉรา   ชาติยานนท์ข. นายสุชาติ 
จริยาเลิศศักดิ์
                                    ง. นายสุวรัจน์  หงส์ยันตรชัย

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้