ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจ้งข่าวการสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 12 อัตรา (4-8 ก.พ.56)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจ้งข่าวการสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 12 อัตรา (4-8 ก.พ.56)

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 12 อัตรา (4-8 ก.พ.56)


กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 12 อัตรา (4-8 ก.พ.56)


 


ชื่อตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยง


อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท


จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง


ระดับการศึกษา : 


- ปวช.


- ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6

 


ชื่อตำแหน่ง : จ้าหน้าที่ธุรการ


อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท


จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง


ระดับการศึกษา : ปวช.

 


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 494.13 KB )
เอกสารแนวข้อสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูพี่เลี้ยง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
   Normal  0      false  false  false                        MicrosoftInternetExplorer4
ข้อสอบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก. www.sso.go.th   ค. http://www.labour.go.th
ข. http://www.mol.go.th  ง.http://www.dsd.go.th
ตอบ  ค. http://www.labour.go.th
2. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือใคร
ก. นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์  ค. นายวินัย ลู่วิโรจน์
ข. นายสมชาย วงษ์ทอง  ง. นายอาทิตย์ อิสโม
ตอบ ง. นายอาทิตย์ อิสโม
3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of Protection Labour and Welfare
ค. Labour Protection and Welfare of Department
ง. Protection and Welfare Departmentof Labour
ตอบ  ก. Departmentof Labour Protection and Welfare
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. กสร. ค. กสค.
ข. กสง. ง. กกร.
ตอบ  ก.กสร.
5. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานมีกี่ศูนย์
ก. 12  ศูนย์  ค. 8 ศูนย์
ข. 10 ศูนย์  ง.5 ศูนย์
ตอบ ก. 12  ศูนย์
6. ข้อใดคือหมายเลขสายด่วนแรงงาน
ก. 1564  ข. 1174
ข. 1546  ง. 1645
ตอบ ข. 1546


7. อีเมลล์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก. info@labour.mail.go.th  ค. osh1@labour.mail.go.th
ข. experts@labour.mail.go.th   ง.protection@labour.mail.go.th
ตอบ ก. info@labour.mail.go.th
8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก. เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์มั่นคงและปลอดภัย
ข. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ค. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์มั่นคงและปลอดภัย
9. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม
ข. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ค. เร่งรัด กำกับดูแลและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ/ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ง. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน
และมาตรฐานแรงงานไทย

ตอบ ค. เร่งรัดกำกับดูแลและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ/ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้