ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ (14-23 ม.ค.56)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ (14-23 ม.ค.56)

มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ (14-23 ม.ค.56)

    ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ส่วนกำลังรบ...
ระเบียบการ การรับสมัครสอบฯ....คลิกที่นี่

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 283.33 KB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร

- แนวข้อสอบทหารปืนใหญ่

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิชา  ภาษาอังกฤษ

 

1.         A  :       Do you have any plan for tonight?

            B  :       ___________________________

            A  :       That’s a good idea.

            a.  How about having dinner with me at my house?

            b.  I’m afraid not, I’ve to work overtime.

            c.  If you want me to.

            d.  Sorry, I haven’t time.

2.         A  :       The weather is fine today. How about a game of tennis?

            B  :       ____________________________

            a.  I’m afraid so.                                               b.  I wish to do it.

            c.  All right.                                                       d.  You’re welcome.

3.         At home

            A  :       I’m bored.

            B  :       ____________________

            a.  How about it?                                              b.  Let’s go out then.

            c.  Let’s stay home.                                          d.  What did you do?

4.         A  :       I don’t know what to do over the weekend.

            B  :       _________________________

            a.  Is it really?                                                   b.  How about going to the zoo?

            c.  You’ll have a good time.                              d.  What have you decided to do?

5.         A  :       You look tired : Why don’t you go out and stretch your legs for a while?

            B  :       ______________________________

            a.  Yes, that’ll do me good.                               b.  Because I want to sit there.

            c.  Because of the hot weather.             d.  My legs are all right.

6.         A  :       I don’t know what to do after the entrance exam is over.

            B  :       ______________________________

            a.  You’ll have a good time.                              b.  Let’s do something together.

            c.  How did you make your decision?                d.  Is it really?

7.         Husband :         “Shall we go round to that Italian restaurant?

            Wife         :       “___________________”

            a.  Let’s have some Italian food.                        b.  It doesn’t matter.

            c.  That’s a good idea.                                      d.  Well, perhaps I will.

8.         Nipa :               “Would you like to come to dinner at my house tonight?”

            Malee  :            “______________________”

            a.  No, thanks, I’m afraid I have to do my homework.

            b.  No, thanks, I’m full.

            c.  No, thanks, I’m afraid I have to go by bus to your house.    

            d.  No, thanks, I’d like it.

9.         Teacher :          “You came so late today.”

            Student  :          “________________________”

            a.  Pardon, I’m late.                                          b.  It’s terrible.

            c.  Oh, dear.                                                     d.  I’m sorry.

10.       Niwat   :           “ Would you mind lending me your camera?

            Sak      :           “_______________________”

            a.  Yes, I would be pleased to.              b.  Yes, for tomorrow.

            c.  No, not at all.                                               d.  No, I have to use it.

11.       A  :       Thank you for what you’ve done for me.

            B  :       ________________________

            a.  What a pity!                                     b.  Not at all.

            c.  Don’t mention.                                             d.  That sound good.

12.       On the street. Decha is talking to a foreign tourist on a street in Bangkok.

            Decha  :  How do you find traveling on our buses?

            Tourist :  ______________________________

            a.  It’s terrible and the bus drivers aren’t careful.

            b.  I think the taxis and cars travel much too fast.

            c.  Sometimes I can’t read the numbers or signs on them.

            d.  They’re not difficult to find since there are so many.

13.       At the airport.

            A  :       Welcome back from England_______________

            B  :       Very cold.

            C  :       Too bad! It’s been very warm here.

 

            a.  How was the weather there?

            b.  How was the temperature?

            c.  How did the weather look?

            d.  How did you feel there?

14.       At a meeting

            A  :       There’s a new picture at the Siam, isn’t there?

            B  :       Oh yes. I saw that one last week.

            A  :       ___________________________

            B  :       It wasn’t bad

            a.  How about it?                                              b.  What show did you go to?

            c.  What was it about?                                      d.  What did you think of it?

15.       At a meeting.

            A  :       ___________________________

            B  :       Pretty bad. It’s too hot and humid.

            a.  Are you enjoying our holiday?                      b.  Do you like the weather today?

            c.  How did it get so sick?                                 d.  How’s the weather this year?

 

16.       ____________your homework yet?

            a.  Have you finished                                         b.  Were you finished

            c.  Are you finished                                           d.  Do you finish

17.       When water ____________ it becomes ice.

            a.  froze                                                            b.  froze

            c.  had froze                                                     d.  freezes

18.       We _________________ in Chiangmai from 1980 to 1984.

            a.  lived                                                            b.  are living

            c.  have lived                                                    d.  had living

19.       While Jane _________ letters I ____________ television.

            a.  write, watched                                             b.  is writing, was watching

            c.  was writing, was watching                            d.  writes, was watching

 

20.       While I was reading books he ____________ in.

            a.  will come                                                     b.  have come

            c.  is coming                                                     d.  came

21.       Paul ______________ me this car next Sunday.

            a.  is going to lend                                             b.  lent

            c.  has lent                                                        d.  lents

22.       John ____________ football since last November.

            a.  isn’t playing                                      b.  didn’t play

            c.  hasn’t played                                               d.  doesn’t play

23.       My plane ____________ at 10.45 next Monday morning.

            a.  will leave                                                      b.  was leaving

            c. left                                                                d.  has left

24.       People  _________________ English in the England.

            a.  speak                                                          b.  speaks

            c.  spoke                                                          d.  speaking

25.       The girls __________________ dinner when their father arrived.

            a.  are having                                                    b.  were having

            c.  have                                                            d.  will have

26.       Paul has just drunk whisky.

            a.  Whisky has just been drunk by Paul.

            b.  Whisky have drunk just by Paul.

            c.  Whisky has been drunk by Paul.

            d.  Whisky have just been drunk by Paul.

27.       The servant polished their shoes.

            a.  The shoes was polished by the servant.

            b.  The shoes has polished by the servant.

            c.  Their shoes were polished by the servant.

            d.  Their shoes were polishing by the servant.

28.       The janitors were cleaning the floor.

            a.  The floor was being cleaned by the janitors.

            b.  The floor were being cleaned by the janitors.

            c.  The floor was been cleaned by the janitors.

            d.  The floor has been cleaned by the janitors.

 

29.       Mother had cooked the food.

            a.  The food had been cook by my mother.

            b.  The food has been cooked by my mother.

            c.  The food had been cooked by my mother.

            d.  The food have been cook by my mother.

30.       I ran _________ than she.

            a.  more quickies                                              b.  quickest

            c.  more quickly                                                d.  more quick

31.       Her English is ________ most of student here.

            a.  the fastest                                                    b.  the most fast

            c.  faster                                                           d.  more fast

32.       This problem is the ____________ of all.

            a.  hard                                                             b.  harder

            c.  hardest                                                        d.  harder than

33.       Alice has been _____________ than anyone else.

            a.  happy                                                          b.  happily

            c.  happiest                                                       d.  more happy

34.       Helen works _______________ than her friend.

            a.  quick                                                           b.  quickly

            c.  more quickly                                                d.  most

35.       Maria is _____________ daughter in the family.

            a.  charming                                                      b.  more charming

            c.  most charming                                              d. the most charming

36.       Physics __________________ John’s major file of study.

            a.  is                                         b.  are

37.       The people ______________ early for the lectures.

            a.  arrive                                   b.  arrives

38.       The report of your grades _____________ in the abroad.

            a.  is                                         b.  are

39.       Jim and Bill ______________ a white suit.

            a.  wears                                  b.  wear

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้