ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กสทช
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช
2 แนวข้อสอบข้อเขียน กสทช
3 หลักเกณฑ์แนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
6 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
7 การดูแลรถยนต์เพื่อความปลอดภัย
8 ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
9 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
10 แนวข้อสอบช่างยนต์เบื้องต้น
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ช่างโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
2 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน กสทช.
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร
9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
10 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
11 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม
12 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ด้านการเงิน กสทช.
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
2 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน กสทช.
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
8 หลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ
MP3-P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 พนักงานธุรการ สำนักงาน กสทช.
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
2 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน กสทช.
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
11 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
12 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้