ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ป.โท เรียนต่อพยาบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ป.โท เรียนต่อพยาบาล

พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต
1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
10 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาล
MP3-P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ป.โท พยาบาล
1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
10 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาล
MP1-P047  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
ความสามารถทางด้านเหตุผล
แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่
วิชาสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านภาษา
วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
MP3- ภาษาอังกฤษ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพยาบาลเด็ก
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษา
4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบแนวการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP1-P047  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพยาบาลผู้ใหญ่
1 ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
2 แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่
3 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
4 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา
8 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
9 ความสามารถทางด้านเหตุผล
MP3- P046 การพยาบาลผู้ใหญ่
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพยาบาลผดุงครรภ์
1 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
2 ความสามารถด้านภาษา
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 2
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
8 แนวข้อสอบเรื่องการผดุงครรภ์
9 วิชาการผดุงครรภ์1
10 วิชาการผดุงครรภ์2
MP1-P047  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษา
4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 การพยาบาลอนามัยชุมชน
8 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MP1-P047  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพยาบาลอนามัยชุมชน
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 วิชาสามารถทั่วไปความสามารถด้านภาษา
4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ
5 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 การพยาบาลอนามัยชุมชน
8 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
MP3-P047  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้