ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ ตร)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ ตร)

pdf 63 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ ตร)
1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง
6 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
7 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
8 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
9 ถาม - ตอบ การบริหารจัดการด้านการเงิน
10 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
11 ความรู้เกี่ยวการเขียนข่าวและรายงานข่าว
12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
13 แนวข้อสอบอำนวยการ ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบอำนวยการ ชุดที่ 2
MP3-P013 - ข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้