ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมการเงินทหารบก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมการเงินทหารบก

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก
1 หลักการบัญชีเบื้องต้น
2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
3 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
3.1 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การเงินงบประมาณ กรมการเงินทหารบก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการเงินทหารบก
2 ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
8 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
9 ถาม – ตอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงานการเงินและบัญชี กรมการเงินทหารบก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการเงินทหารบก
2 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
4 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
5 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
7 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
8 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
9  แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
11 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงานสูทกรรม กรมการเงินทหารบก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการเงินทหารบก
2 ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์+ถามตอบ
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
9 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้