ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การประปานครหลวง (กปน)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้2 การประปานครหลวง  (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
11 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
12 ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13 ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
4 แบบทดสอบ Personality Test
5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน
6 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
7 การวางแผนกำลังคน
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
9 การบริหารทรัพยากรบุคคล
10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11 การบริหารจัดการองค์กร
12 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้