ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบวัดแววความเป็นครู
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบวัดแววความเป็นครู

pdf 63  สอบวัดแววความเป็นครู
1 แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2 แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
3แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
4 แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู
5  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการในห้องเรียน
6 แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
7  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
10 ความสำคัญของวิชาชีพครู
11  แนวข้อสอบวัดแววครู
MP3 - P013 - คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้