ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (CAT
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2 แนวข้อสอบข้อเขียน CAT  กสท.
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 การสร้างเครือข่าย (Networking)
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ระบบปฏิบัตการ Operating System and Compilers
11 ถาม - ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
12 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
13 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบรนด์   กสท  (CAT )
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2 แนวข้อสอบข้อเขียน CAT  กสท.
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6 ระบบปฏิบัตการ
7 การสร้างเครือข่าย (Networking)
8 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
10 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ  กสท  (CAT )
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2 แนวข้อสอบข้อเขียน CAT  กสท.
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CAT
6 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
7 การจัดการการตลาด
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
9 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
10 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
11 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations
12 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ กสท  (CAT )
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2 แนวข้อสอบข้อเขียน CAT  กสท.
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CAT
7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
8 แนวข้อสอบเครือข่ายไร้สาย
9 แนวข้อสอบระบบปฏิบัติการ unix (ถาม-ตอบ)
10 การสร้างเครือข่าย (Networking)
11 แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์
12 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63 ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล CAT  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท-กสท-โทรคมนาคม-จำกัด-มหาชน
2 แนวข้อสอบข้อเขียน-CAT-กสท.
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CAT
6 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
7 การจัดการการตลาด
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
9 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
10 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
11 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations
12 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
13 ความรู้เรื่องมารยาทในการพูดการสนทนา
14 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63 พนักงานคอมพิวเตอร์ CAT  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท-กสท-โทรคมนาคม-จำกัด-มหาชน
2 แนวข้อสอบข้อเขียน-CAT-กสท.
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
10 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 3
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63 ฝ่ายธุรกิจคลาวและบิ๊กดาต้า  CAT  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท-กสท-โทรคมนาคม-จำกัด-มหาชน
2 แนวข้อสอบข้อเขียน-CAT-กสท.
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
6 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CAT
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
10 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
11 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P044 - ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน CAT  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท-กสท-โทรคมนาคม-จำกัด-มหาชน
2 แนวข้อสอบข้อเขียน-CAT-กสท.
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
6 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CAT
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
10 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
11 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P044 - ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้